Wiem, co potrafię-wiem kim będę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-273/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Gmina: M. Sosnowiec

Wartość ogółem: 57302,26

Wydatki kwalifikowalne: 57302,26

Dofinansowanie: 57302,26

Dofinansowanie UE: 48706,92

Nazwa beneficjenta: Miasto Mysłowice/Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach

NIP beneficjenta: 2220674871

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

urząd pracy sępólno, 3 grupa inwalidzka 2018, za głosem serca odc 28, wzór dokumentu, zsannopol, iława pup, euro u 17, od jakiej średniej jest 6 2021, pup włoszczowa, agnieszka kister, alokacja synonim, promyk nadzieji 133, powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej, jarosińska, biedronka gąbin remont, winogrona zakupione w hurtowni w cenie 5 80, unicornhub, przystań tomaszów maz, hebe dworzec centralny, kwartał, nowy sącz informacje

yyyyy