Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-004/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Więcbork

Wartość ogółem: 283386,18

Wydatki kwalifikowalne: 283386,18

Dofinansowanie: 240878,25

Dofinansowanie UE: 240878,25

Nazwa beneficjenta: Powiat Sępoleński

NIP beneficjenta: 5611327106

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/14/2011

liceum 4 tarnów, kto to jest koordynator, kolejlove, płyty warstwowe skawina, rezygnacja z wygranego przetargu wzór, korekta rozporządzenia, stowarzyszenie nasza suwalszczyzna, pwsz walbrzych, spolszczona nazwa geograficzna krzyżówka, polityka regionalna, umowa aktywizacyjna 2018, metody coachingowe, poniżej podano różne sposoby postępowania w przypadku oparzeń, stypendium marszałka województwa małopolskiego, agroturystyka małopolskie, wniosek o nie przedłużanie terminów poboru zaliczek, sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej wzór, na podstawie kolejnych akapitów tekstu nazwij emocje, asystent nieobecności outlook

yyyyy