Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-002/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Więcbork

Wartość ogółem: 223431

Wydatki kwalifikowalne: 223431

Dofinansowanie: 223431

Dofinansowanie UE: 189916,35

Nazwa beneficjenta: Powiat Sępoleński

NIP beneficjenta: 5611327106

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

nadrzędny akt prawny w unii europejskiej krzyżówka, domki opolskie, promyk nadziei 88, zachorowania 29.03, promyk nadzieji 116, pytania i odpowiedzi, jaka przeglądarka na windows 10, pomysł na innowacyjny biznes

yyyyy