Wiem, kim będę – gimnazjalista w SzOK-u

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-276/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 268402

Wydatki kwalifikowalne: 268402

Dofinansowanie: 268402

Dofinansowanie UE: 228141,7

Nazwa beneficjenta: Miasto Gliwice

NIP beneficjenta: 6311006640

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

hurtownia seba wejherowo, staszic wieruszów, zastosowanie gazu ziemnego, urząd pracy czechowice, znaki na torach kolejowych, podkowy, wędzarnia projekt, pcpr nowy targ, dofinansowanie do wymiany pieca 2019 małopolska, karta pola wzór, polska agencja inwestycji i handlu, 61 610 35 79, graficzne znaki informacyjne, kfalifikacje, nagrody circle, 136 dni po 29 stycznia, podjac decyzje po ang, nip europejski a ryczałt

yyyyy