Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-034/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Radymno – miasto

Wartość ogółem: 62555,4

Wydatki kwalifikowalne: 62555,4

Dofinansowanie: 62555,4

Dofinansowanie UE: 53172,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Radymno

NIP beneficjenta: 7922032905

Kod pocztowy: 37-550

Miejscowość: Radymno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

urzad pracy jarocin, wniosek o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej, blackrock podmioty zależne, państwo trzecie, uczelnie wyższe śląsk, quady małopolska, opole info, programy operacyjne 2007 13, qs zurich, włocławek, włocławek, m. włocławek, kujawsko-pomorskie, polska, pois gov pl, wprowadzenie do języka literackiego gwary krzyżówka, latarnik scenariusze lekcji, kalendrz, gov lista sklepów, certifikat

yyyyy