Wiem, umiem, potrafię”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-729/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Augustów

Wartość ogółem: 237250

Wydatki kwalifikowalne: 237250

Dofinansowanie: 237250

Dofinansowanie UE: 201662,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Augustów

NIP beneficjenta: 8461595610

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

zsp4 zamość, niestety pisownia, zawiadomienie o zbyciu pojazdu axa, opole 2022, urzad pracy k-kozle, marża ebitda wzór, smartfonowa inwestycja 2, ekonomiczny projekt, uzasadnienie przyczyn złożenia korekty co napisać, polityki społecznej, czy na fakturze musi być pieczątka, lista krajów europy, warszawa urząd skarbowy, praca chełm pup, promocja po angielsku, kontrakt socjalny wypełniony, wodzionka mam talent, pierogi czajowice

yyyyy