Wiem, umiem, potrafię

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-224/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 145910,1

Wydatki kwalifikowalne: 145910,1

Dofinansowanie: 145910,1

Dofinansowanie UE: 124023,59

Nazwa beneficjenta: Powiat Rybnicki

NIP beneficjenta: 6422590530

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

wspólnoty europejskie, adrian kurowski, cecha in plus, dlugi jezyk, powiatowy urząd pracy gryfino, podstawy przetwarzania danych osobowych

yyyyy