Wiem, umiem, potrafię

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-240/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Oświatoweim. Stefana Batorego

NIP beneficjenta: 9462214970

Kod pocztowy: 20-850

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

ustawa o ochronie języka polskiego, tym niemniej, kompetencje kluczowe w edukacji 2018, gmina piszczac, pomorska 94, rpows, europejski obszar graniczny, domy na wsi lubuskie, inne zasady lata pdf, przedsiębiorcom, supermama, www.dofinansowanie 2021.pl, pakiet dla średnich miast, dobudowa balkonu wspólnota mieszkaniowa, polsko uwierz w siebie, strona, fundusze europejskie 2019, panel kei

yyyyy