Wiem – umiem – świadomie wybieram

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-347/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 2738326,96

Wydatki kwalifikowalne: 2738326,96

Dofinansowanie: 2738326,96

Dofinansowanie UE: 2327577,92

Nazwa beneficjenta: Miasto Jelenia Góra

NIP beneficjenta: 6110003899

Kod pocztowy: 58-500

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

opolskie, emex mielec, zs16 toruń, faworyta napisy, obok radu na tablicy, ochrona dolnośląskie praca

yyyyy