Wiem więcej – dużo potrafię

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-002/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Wilków

Wartość ogółem: 156477,24

Wydatki kwalifikowalne: 156477,24

Dofinansowanie: 156477,24

Dofinansowanie UE: 133005,65

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Wilków/Zespół Szkół Publicznych w Wilkowie Szkoła Podstawowa

NIP beneficjenta: 7171754270

Kod pocztowy: 24-313

Miejscowość: Wilków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

inea nip, 30 kwietnia, administracja publiczna praca, działki lubuskie, straż sąsiedzka cda, podkreśl na mapie miasto które w wyniku pierwszego rozbioru polski, pup inowrocław praca, terminal świnoujście, kruszyna legnica, amortyzacja środków trwałych 2018, polski ken przed operacjami, nadia zalicza dostawce, ukraina 2014 r, ministerstwo kultury konkursy, w razie pytań proszę o kontakt, staż z urzędu pracy po 30 roku życia

yyyyy