Wiem więcej-mogę więcej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-115/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Jeżewo

Wartość ogółem: 373692,66

Wydatki kwalifikowalne: 373692,66

Dofinansowanie: 317638,76

Dofinansowanie UE: 317638,76

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeżewo

NIP beneficjenta: 5591130658

Kod pocztowy: 86-131

Miejscowość: Jeżewo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

mgops drawsko pomorskie, praca pogorzela, prosta wokół której nasza planeta dokonuje obrotu w ciągu doby, total chem żory, stolik do jedzenia dla niepełnosprawnych, warszawa praca gov pl

yyyyy