Wiem więcej – mogę więcej!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-100/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Gmina: Imielin

Wartość ogółem: 109738,36

Wydatki kwalifikowalne: 109738,36

Dofinansowanie: 109738,36

Dofinansowanie UE: 93277,61

Nazwa beneficjenta: Miasto Imielin/Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefena Wyszyńskiego

NIP beneficjenta: 6462580414

Kod pocztowy: 41-407

Miejscowość: Imielin

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/15/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2018, 5 tys dla firm jednoosobowych, kamienie milowe mp, województwa opolskie, integracja, 27 641 obrazów, urzad pracy krasnik, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 2018, puławska-lubelska, na wykresie przedstawiono wielkość emigracji z polski do wybranych krajów, wyszukiwarka instytucji

yyyyy