„Wiem więcej – mogę więcej”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-038/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Bogatynia

Wartość ogółem: 124522

Wydatki kwalifikowalne: 124522

Dofinansowanie: 124522

Dofinansowanie UE: 105843,7

Nazwa beneficjenta: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS

NIP beneficjenta: 6152015252

Kod pocztowy: 59-900

Miejscowość: Zgorzelec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

okręgowy urząd miar w łodzi, dofinansowanie na start, odroczenie rozprawy kpc, działania inaczej, wp portal, nazwa największych statków pokonujących system śluz gatunki, inkubator przedsiębiorczości

yyyyy