Wiem więcej, umiem więcej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-003/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina:

Wartość ogółem: 626437

Wydatki kwalifikowalne: 626437

Dofinansowanie: 626437

Dofinansowanie UE: 532471,45

Nazwa beneficjenta: Miasto Wąbrzeźno

NIP beneficjenta: 8780006582

Kod pocztowy: 87-200

Miejscowość: Wąbrzeźno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

osoba fizyczna, gorzów wielkopolski, lubuskie, grupa kan, www do celu, polskie towarzystwo osób niepełnosprawnych, utopione wydatki pomniejszające zyski krzyżówka, kontigo oławska, wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, słowackiego 12, notatka z szacowania wartości zamówienia, zsm nr 2 hrubieszów, wskaż akt prawny znajdujący się wyżej w hierarchii źródeł prawa, polska w unii europejskiej pdf, ue jelenia góra, bożena chodyniecka, obligacje europejskie, uzupełnij informacje na temat organizacji międzynarodowych działających na rzecz ochrony przyrody, 6.2 wielkopolska, toszek wiadomosci, pallotyni biuro podróży

yyyyy