Wiem, że warto się uczyć

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-098/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Pawłowice

Wartość ogółem: 338952,72

Wydatki kwalifikowalne: 338952,72

Dofinansowanie: 288109,81

Dofinansowanie UE: 288109,81

Nazwa beneficjenta: Gmina Pawłowice/Gminny Zespół Oświaty

NIP beneficjenta: 6331017693

Kod pocztowy: 43-250

Miejscowość: Pawłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

go pl, wcag 2.1 po polsku, koronawirus w polsce 3 kwietnia, ketamina jak zdobyć, us opole lubelskie, zawodowcy w łódzkiem, www firma gov pl ceidg

yyyyy