WIKT – Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-259/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Gmina: Imielin

Wartość ogółem: 221706,5

Wydatki kwalifikowalne: 221706,5

Dofinansowanie: 221706,5

Dofinansowanie UE: 188450,53

Nazwa beneficjenta: Miasto Imielin/Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie

NIP beneficjenta: 6462580408

Kod pocztowy: 41-407

Miejscowość: Imielin

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

mapa województwa kujawsko-pomorskiego, up rekrutacja 2019, konsulowi jakiego kraju powierzono znalezienie nowego latarnika, urzad pracy gołdap, wyszukiwarka skier, grunt to ogrod, pkb w europie 2018, praca namysłów pup, ukraina obszar, wyjaśnij jaka jest przyczyna występowania wulkanów na tym obszarze, szukam zespołu, polska lata 20, biuro pracy kolbuszowa, karta informacyjna przedsięwzięcia wypełniona 2020, bezpieczeństwo narodowe studia warszawa, dubaj 2021

yyyyy