WiP – Wiedza i Praktyka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-068/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 494539,87

Wydatki kwalifikowalne: 494539,87

Dofinansowanie: 420358,89

Dofinansowanie UE: 420358,89

Nazwa beneficjenta: Powiat Żniński

NIP beneficjenta: 5621803991

Kod pocztowy: 88-400

Miejscowość: Żnin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

znaleziska, szyte na miare, założenie własnej działalności dofinansowanie, kraina odkrywcy kraków, csm-swd.nfz.gov.pl, urząd miasta dąbrowa górnicza praca, przetwarzaniem, przedstawiciel handlowy wałbrzych, łączy z www, luty 2021 pelnia, koronawirus polska województwa, objawy po transferze mrożonych zarodków, zdigitalizowany

yyyyy