Witajcie przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-058/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Gmina: Szczecinek – miasto

Wartość ogółem: 1419577,91

Wydatki kwalifikowalne: 1419577,91

Dofinansowanie: 1206641,22

Dofinansowanie UE: 1196439,79

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

NIP beneficjenta: 8992670534

Kod pocztowy: 50-506

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

potocznie zaleta krzyżówka, turek domy na sprzedaż, meble kruszyna wolin, 60 000 zł bezzwrotnej premii dla małych gospodarstw rolnych, polski portal internetowy, urząd miasta gdańsk partyzantów, rozporzadzenie 7 grudnia 2021, wydział komunikacji jelenia góra rejestracja pojazdu, finansowanie projektów, otwarcie działalności gospodarczej, opiekun stażu, wygraj konkurs, wysoki czynnik reumatoidalny, ośrodek aktywizacji zawodowej, wup białystok, gyncentrum dąbrowa górnicza, dyrektywa krzyżówka

yyyyy