Witajcie w przedszkolnej bajce!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-199/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Sokołów Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 348558

Wydatki kwalifikowalne: 348558

Dofinansowanie: 336985,87

Dofinansowanie UE: 296274,3

Nazwa beneficjenta: Miasto Sokołów Podlaski

NIP beneficjenta: 8231544856

Kod pocztowy: 08-300

Miejscowość: Sokołów Podlaski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014

modernizacja linii kolejowych 2018, rapida money pesel, promyk nadziei 152, zaliczka druk, urząd pracy olsztyn oferty, ltg logowanie, eksporter.gov.pl

yyyyy