Witamina oświatowa – dodatkowe zajęcia służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych i rozowjowi kompetencji kluczowych w szkołach powiatu nyskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-048/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Paczków

Wartość ogółem: 108543,62

Wydatki kwalifikowalne: 108543,62

Dofinansowanie: 108543,62

Dofinansowanie UE: 92262,07

Nazwa beneficjenta: Powiat Nyski

NIP beneficjenta: 7532132088

Kod pocztowy: 48-300

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

jak zarejestrować się jako bezrobotny, projekt budy dla psa pdf, gov.pl.dom, ile jest dzisiaj dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku, prosto z serca film edukacyjny, c&a galeria północna

yyyyy