WŁADCY WIEDZY- podnoszenie kwalifikacji licealistów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-285/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 274070

Wydatki kwalifikowalne: 274070

Dofinansowanie: 274070

Dofinansowanie UE: 232959,5

Nazwa beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie

NIP beneficjenta: 8130010538

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/26/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

co oznacza godzina 08.08, droga s17 lublin warszawa, clash mini w polsce, starostwo prudnik, nc plus pomoc techniczna, krzesło ewakuacyjne dla niepełnosprawnych, życie definicja, plan działania, aktywni podatnicy vat, dotacje unijne dla ogrodów działkowych 2022, ustawa krrit, sygnałem do rozpoczęcia wystąpień rewolucyjnych w 1848, do zamkniętego przejazdu kolejowego z prędkością 40 m/s, poomoc.pl / wybierz-wojewodztwo.php, aktywize lek

yyyyy

Dodaj komentarz