Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-019/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Grodków

Wartość ogółem: 50000

Wydatki kwalifikowalne: 50000

Dofinansowanie: 42500

Dofinansowanie UE: 42500

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodków/Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

NIP beneficjenta: 7531005755

Kod pocztowy: 49-200

Miejscowość: Grodków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/23/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

jasionka g2a arena, pomoc de minimis limit 2017, flagi państwowe europy, list intencyjny współpraca, strzelec grudzień 2019, śmieci zielona góra, urzad pracy slawno, pup leżajsk oferty, doplaty 2021 forum, pulsantis wrocław, jak sprawdzić ile firma dostała z tarczy, kategorie ryzyka wg kodu pkd, dotacja unijna a koszty uzyskania przychodu, tarcza 70 dla kogo, poig.gov.pl, umowa przekazania praw autorskich, rozwój lokalny, program pl, liceum chodzież, premia definicja, biblioteka wojewódzka w lublinie

yyyyy