Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-058/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Bliżyn

Wartość ogółem: 1007720

Wydatki kwalifikowalne: 1007720

Dofinansowanie: 939320

Dofinansowanie UE: 856562

Nazwa beneficjenta: Gmina Bliżyn/Zespół Szkół w Bliżynie

NIP beneficjenta: 6631835881

Kod pocztowy: 26-120

Miejscowość: Bliżyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

chełm, lubelskie, przeglądarki internetowe 2018, sprzedaż domów podkarpackie, nieruchomosci slupca, wzor oswiadczenia, wyjaśnij dlaczego w wielu gabinetach lekarskich, zs nr 2 krasnystaw, kapitał obrotowy wzór, urząd miasta siemianowice wydział komunikacji, informacje dolnośląskie, przedsiebiorcy otwieraja biznesy, urząd pracy w grudziądzu, ola wedrowala gorskim szlakiem w, wykup tbs 2019, urząd wojewódzki warszawa, dofinansowania 2021 dla firm

yyyyy