Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-371/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce

Gmina: M. Siedlce

Wartość ogółem: 978912

Wydatki kwalifikowalne: 978912

Dofinansowanie: 978912

Dofinansowanie UE: 832075,2

Nazwa beneficjenta: MIASTO SIEDLCE

NIP beneficjenta: 8212525409

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: Siedlce

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

urząd pracy lębork, sl.gov.pl, neets, gabaryty łask 2022, niebieskie znaki, jak obliczyć wynagrodzenie krok po kroku 2019, promyk nadziei 133, www.rpo-swietokrzyskie.pl, jak zmniejszyć rozmiar ikon w telefonie, średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. wtedy, program,, trasy szybkiego ruchu w polsce, małopolska szkoła gościnności, odwołanie od decyzji nieprzyznania dotacji wzór, etapy edukacyjne po reformie 2017, zapalenie stawów stopowych, dzień dobry z tej strony, archiwalne

yyyyy