Wsparcie istniejących przedszkoli na terenach wiejskich Gminy Siewierz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-054/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Siewierz

Wartość ogółem: 315509,93

Wydatki kwalifikowalne: 315509,93

Dofinansowanie: 310777,28

Dofinansowanie UE: 268183,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Siewierz

NIP beneficjenta: 6490006555

Kod pocztowy: 42-470

Miejscowość: Siewierz

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński / Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 2019, mazowiecki fundusz zdrowia, uzasadnienie celowości szkolenia wzór, gmina kuślin, www wola waw pl, pup poznań oferty pracy, postępu 2, e recepta od kiedy, grupa defaworyzowana, wt olsztyn, bitwy białostockiej, warszawa biblioteka narodowa, niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty kontakt, dofinansowanie do szkoleń 2021, pup nowy dwór gdański, sala konferencyjna bielsko biała

yyyyy