Wsparcie na dobry start po przyszły zawód

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-206/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 864024

Wydatki kwalifikowalne: 864024

Dofinansowanie: 864024

Dofinansowanie UE: 734420,4

Nazwa beneficjenta: Miasto Chorzów/Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego

NIP beneficjenta: 6272351202

Kod pocztowy: 41-500

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

staż po 30 roku życia 2022, na podstawie wykresu przedstawiającego fazy rozwoju demograficznego ustal, urząd pracy lublin mełgiewska, opieka dla dzieci, granica polsko słowacka mapa

yyyyy