„Wsparcie na starcie”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-179/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Józefów nad Wisłą

Wartość ogółem: 120047

Wydatki kwalifikowalne: 120047

Dofinansowanie: 102047

Dofinansowanie UE: 102039,95

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Chruślinie

NIP beneficjenta: 7171619827

Kod pocztowy: 24-340

Miejscowość: Józefów nad Wisła

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/30/2014

pup chełm praca, przewóz osób mazowieckie, budowanie odpornosci, życie rawicza pl, pakomatic, kostka krawca domowe sposoby, 6 maja, bydgoszcz stare miasto, strony modowe

yyyyy