Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-007/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat gołdapski

Gmina: Gołdap

Wartość ogółem: 718720

Wydatki kwalifikowalne: 718720

Dofinansowanie: 703720

Dofinansowanie UE: 610912

Nazwa beneficjenta: Gmina Gołdap

NIP beneficjenta: 8470002816

Kod pocztowy: 19-500

Miejscowość: Gołdap

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat gołdapski / Powiat olecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 8/30/2012

zaproszenie do współpracy handlowej wzór, czy zapytanie ofertowe trzeba umieszczać na stronie internetowej, urząd gminy godkowo, małe kroki, grodziski emapa, rozdział skrót, kurs euro 31.03.2022, deklaracja wjazdu do niemiec do wydruku, zespół szkół w janowie lubelskim, covid 3 kwietnia 2021, dotacja na biznes

yyyyy