Wsparcie na starcie – Pucka Akademia Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-026/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Puck – miasto

Wartość ogółem: 997800

Wydatki kwalifikowalne: 997800

Dofinansowanie: 967866

Dofinansowanie UE: 848130

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Puck

NIP beneficjenta: 5871001181

Kod pocztowy: 84-100

Miejscowość: Puck

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

przekaże pisownia, szyby zespolone cennik 2020, lista przedszkoli warszawa, szkoła muzyczna nowy tomyśl, urząd pracy słupca, urząd marszałkowski bydgoszcz, straż gminna suchy las

yyyyy