WSPARCIE NA STARCIE – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-319/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Smołdzino

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Smołdzino

NIP beneficjenta: 8392045762

Kod pocztowy: 76-214

Miejscowość: Smołdzino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

zazielenienie 2022, sokolska katowice, 4122 brutto ile to netto, test kapsułek do prania uokik, od 2010 r liczba dawców w polsce utrzymuje sie, jednostki internetu, dotacje na rozwój firmy na terenach wiejskich 2020, za głosem serca odc 77, urząd pracy w kwidzynie, wniosek o urlop na poszukiwanie pracy wzór pdf, jasionka g2a arena, zamówienia publiczne ustawa, niegdyś wydatek koszt, kształcenie zawodowe, www pup polkowice pl, pismo o zwrot zaliczki, dotacja z agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

yyyyy