Wsparcie oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Kalinowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-042/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki

Gmina: Kalinowo

Wartość ogółem: 523620,3

Wydatki kwalifikowalne: 523620,3

Dofinansowanie: 523620,3

Dofinansowanie UE: 445077,26

Nazwa beneficjenta: Gmina Kalinowo

NIP beneficjenta: 8481826998

Kod pocztowy: 19-314

Miejscowość: Kalinowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

dofinansowanie do pracownika z urzędu pracy, urząd marszałkowski w łodzi, enea protokół zdawczo odbiorczy 2020, co to jest onz, audycja radiowa, alfabet migowy do druku, programy architektoniczne, znaki niebieskie, powiatjanowski, urzad pracy dotacje 2021, prace z makaronu

yyyyy