Wsparcie procesu edukacyjnego uwzgledniajace indywidualizację nauczania szansą na rozwój potencjału społecznego Gminy Boguchwala

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-171/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Boguchwała

Wartość ogółem: 359835,6

Wydatki kwalifikowalne: 359835,6

Dofinansowanie: 359835,6

Dofinansowanie UE: 305860,26

Nazwa beneficjenta: Gmina Boguchwała

NIP beneficjenta: 5170036465

Kod pocztowy: 36-040

Miejscowość: Boguchwała

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dom szydłowo, dofinansowanie do pieca 2018 łódzkie, urząd gminy zielona góra, metoda zarządzania przedsiębiorstwem krzyżówka, doraźny uproszczone postępowanie sądowe, praca ministerstwo finansów, polska pkb na osobę, centurm, natura 2000 dotacje 2021, gmina stanin, 1970 brutto ile to netto zlecenie, lub hrub, miasto niedaleko starachowic

yyyyy