Wsparcie przedszkola samorządowego w Niebylcu szansą na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w regionie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-182/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Niebylec

Wartość ogółem: 78582,22

Wydatki kwalifikowalne: 78582,22

Dofinansowanie: 77403,49

Dofinansowanie UE: 66794,89

Nazwa beneficjenta: Gmina Niebylec

NIP beneficjenta: 8191565408

Kod pocztowy: 38-114

Miejscowość: Niebylec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/16/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

związki wyznaniowe, niania w akcji cda, wsk seria ptaków, ckziu łódź, www gov pl certyfikat, cena starego drewna z rozbiórki, ile było województw w polsce, praca w gospodarstwie rolnym kujawsko-pomorskie, portal beneficjenta białystok, szkolenia i kursy zawodowe, 25 węzłów ile to km, zdanie od aby, www gis gov pl, urząd stanu cywilnego dąbrowa górnicza, przepisz do zeszytu poniższe nazwy miejscowości wraz z odpowiadającymi im, rejestr podmiotów wykluczonych, pogoda jurków gmina dobra, internetowy serwis miasta żywiec, źródła finansowania firmy krzyżówka

yyyyy