Wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym poprzez podniesieni jakości oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Młp.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-030/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Sędziszów Małopolski

Wartość ogółem: 97780

Wydatki kwalifikowalne: 97780

Dofinansowanie: 96280

Dofinansowanie UE: 83113

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziszów Małopolski

NIP beneficjenta: 8181584373

Kod pocztowy: 39-120

Miejscowość: Sedziszów Młp.

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

krzysztof kondraciuk gddkia, miasto na pd od starogardu gdańskiego, mazowia eu, dotacje ogródki działkowe, deklaracja współpracy z przyszłą firma, dotacje działalność gospodarcza, urząd gminy gostyń, na tę czy na tą chwilę, staz unijny kwota 2022, agnieszka kędzierska, produkcja gotowców na budowę, chemar armatura, grządka podwyższoną warstwy, średnie kursy euro

yyyyy