Wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie gminy Sędziszów Młp.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-031/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Sędziszów Małopolski

Wartość ogółem: 94590

Wydatki kwalifikowalne: 94590

Dofinansowanie: 93090

Dofinansowanie UE: 80401,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziszów Małopolski

NIP beneficjenta: 8181584373

Kod pocztowy: 39-120

Miejscowość: Sedziszów Młp.

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

sztolnia luiza zabrze, umig praszka, tczew dworzec, voucher wzór pdf, dotacja synonim, sprawdz w tabeli 7.1 w jakim stanie skupienia woda ma najwieksze, technikum budowlane bytom, marzena radziszewska, horyzont2020, na czym polega związek między treścią akapitu 4 i akapitu 5

yyyyy