Wsparcie rozwoju dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkola na terenie Woli Zarczyckiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-120/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Nowa Sarzyna

Wartość ogółem: 353251

Wydatki kwalifikowalne: 353251

Dofinansowanie: 347251

Dofinansowanie UE: 300263,35

Nazwa beneficjenta: Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej

NIP beneficjenta: 8161692510

Kod pocztowy: 37-311

Miejscowość: Wola Zarczycka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

pozyczka prywatna kontakt, punkt, dzielnica strachu gdzie kręcono, wystawianie e recepty, małopolska niania 2019, pożyczki niskooprocentowane, podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji wzór pisma, w trójkącie wrocław

yyyyy