WSPARCIE- SZANSA- SUKCES

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-250/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Biłgoraj

Wartość ogółem: 380776,93

Wydatki kwalifikowalne: 380776,93

Dofinansowanie: 334936,93

Dofinansowanie UE: 323660,39

Nazwa beneficjenta: Powiat Biłgorajski

NIP beneficjenta: 9181993847

Kod pocztowy: 23-400

Miejscowość: Biłgoraj

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

urzad pracy opole, niebezpieczne substancje, ww polska, adolescencja sjp, roślinna ściana

yyyyy