Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Ratowicach w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i opieki pedagogiczno-psychologicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-558/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Mietków

Wartość ogółem: 183907,08

Wydatki kwalifikowalne: 183907,08

Dofinansowanie: 183907,08

Dofinansowanie UE: 156321,02

Nazwa beneficjenta: Gmina Czernica

NIP beneficjenta: 9121101093

Kod pocztowy: 55-003

Miejscowość: Czernica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

pup świnoujście praca, pupwyszków, pionowy po angielsku, zsz1 brzeg, kresowianka konin, dni dąbrowy górniczej 2022, bon 40+, zasada 4 d, nfz zachodniopomorskie, jest moc, new yorker galeria młociny, fundacja opole, zamiana postaci czasowej na zespoloną, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa do kiedy wnioski 2022, kwalifikacje 29.01, sprawozdanie powinno zawierać odpowiedzi na pytania, portal podroznych, odpowiedź na skargę przykład, zakład gospodarki komunalnej jeleśnia, usługi leśne

yyyyy