Wspieranie indywidualizacji nauczania w Naszej Szkole w Kożuchowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-244/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Bielany

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE „NASZA SZKOŁA W KOŻUCHOWIE”

NIP beneficjenta: 8231652907

Kod pocztowy: 08-311

Miejscowość: KOŻUCHÓW

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/20/2014

ustawa covid-19, projekt stokrotka, ponizsze ilustracje przedstawiaja cztery glowne rodzaje tkanek zwierzecych, 2021, zasoby naturalne ukrainy mapa, do pracy, hrubieszów imprezy 2021, premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2020 warunki, rezygnacja z wygranego przetargu wzór, pszok łomianki, podkreśl nazwy trzech obszarów położonych w przedstawionej strefie

yyyyy