Wspieranie Szkolnej Aktywności w ramach Programów Edukacyjno-Rozwojowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-574/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 992061,1

Wydatki kwalifikowalne: 992061,1

Dofinansowanie: 992061,1

Dofinansowanie UE: 843251,94

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

NIP beneficjenta: 5421949879

Kod pocztowy: 15-555

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Szkoła/Uczelnia Wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012

anna tokarczyk, przywrotnik pasterski, e mikrofirma online, pomoc finansowa 2022, praktyczny, alfa elektro lubicz, bis 413 schemat, pozytywna energia, czy mołdawia jest w unii europejskiej, kto może się zarejestrować jako bezrobotny, euro kraj kraje, zawodowcy lodzkie, urząd pracy łuków oferty, zawartość

yyyyy