Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-241/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Ożarowice

Wartość ogółem: 66593

Wydatki kwalifikowalne: 66593

Dofinansowanie: 66593

Dofinansowanie UE: 56604,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Ożarowice/Gminny Zespół Oświaty i Wychowania Ożarowice

NIP beneficjenta: 6451161582

Kod pocztowy: 42-624

Miejscowość: Tąpkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

m.zbiornik, pup dofinansowanie covid, wybory zachodniopomorskie, występujące, mejle, nowe metro, pożyczki chojnice, eid 2021, s11 kępno odcinek ii, chelm eu, pup biala podlaska, przesiewowy test logopedyczny, heban hrubieszów, horyzoncie, prusice, nyha skala, nie pierwsza

yyyyy