Współczesny Michał Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-257/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1030793

Wydatki kwalifikowalne: 1030793

Dofinansowanie: 1030793

Dofinansowanie UE: 876174,05

Nazwa beneficjenta: Powiat Gliwicki

NIP beneficjenta: 6312606158

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

urząd marszałkowski torun, młody rolnik 2019 warunki, stypendia mazowsze, magdalena jakubiak, subwencja oświatowa 2021, mops pabianice, pup choszczno, nip europejski a ryczałt, mail na 5 minut, praca rozprza, żłobek bielsko, dofinansowanie do opieki nad dzieckiem, 115 promyk nadziei, europejski fundusz społeczny 2014 2020, jak ustawić stronę startową firefox, urządzenie do szczegółowego badania czegoś, pup debica gov, pierwszy biznes, portal z promocjami, dotacja z agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, na podstawie map zamieszczonych w podręczniku oceń czy warunki przyrodnicze

yyyyy