Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-159/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Tczew

Wartość ogółem: 686230

Wydatki kwalifikowalne: 686230

Dofinansowanie: 686230

Dofinansowanie UE: 583295,5

Nazwa beneficjenta: Diecezja Pelplińska

NIP beneficjenta: 5931005166

Kod pocztowy: 83-130

Miejscowość: Pelplin

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

10.2, czarnorzeki wieża widokowa, budowa obwodnicy częstochowy, szkoła odcinek 829 cda, podwójne zajęcie komornicze, jak założyć działalność gospodarczą 2019, droga ewakuacyjna szerokość, wielkie naturalne, npv interpretacja, wskaźniki gospodarcze, urz wydział matematyczno przyrodniczy, www.zsp5.krosno.pl, wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, suwałki rzut babcią, deminis

yyyyy