Wspólnie poznajemy świat – Integracyjny Punkt Przedszkolny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-046/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Gmina: Malbork

Wartość ogółem: 299970

Wydatki kwalifikowalne: 299970

Dofinansowanie: 254974,5

Dofinansowanie UE: 216728,33

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „WRÓĆ”

NIP beneficjenta: 5791982343

Kod pocztowy: 82-103

Miejscowość: Jantar

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

ulice lublin, wyszukaj firme, polska.słowacja, rzs forum 2018, włosy półdługie 2020, fundusz skarbowy, fundusz odbudowy co to jest, dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej 2018, kurs bcp, rolnictwo węgier jest mniej rozwinięte niż danii ponieważ, pup strzelce opolskie, projekty z, dystrybutor wody pitnej, szybka depopulacja co 100 lat, termomodernizacje, błąd 651 połączenie szerokopasmowe, aplikacja do mierzenia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, pszok łomianki, monika kwaśnik, założenie firmy, zs domaniew

yyyyy