Wspólny rozwój-ja w przedszkolu a mama w pracy II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-037/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Gmina: Biała

Wartość ogółem: 464632

Wydatki kwalifikowalne: 464632

Dofinansowanie: 457662,52

Dofinansowanie UE: 394937,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Biała

NIP beneficjenta: 7551912048

Kod pocztowy: 48-210

Miejscowość: Biała

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski / Powiat prudnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

prawo jazdy z unii europejskiej za darmo 2018 śląskie, wojowanie pomocy eu, charyzma definicja, system apelacji krakowskiej, urząd skarbowy biała podlaska nr konta, na podłodze autobusu stoi wózek, ogrodnictwo permakulturowe, jak to ze lnem było czas i miejsce akcji

yyyyy