Wspólny rozwój-ja w przedszkolu a mama w pracy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-019/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Gmina: Biała

Wartość ogółem: 362520

Wydatki kwalifikowalne: 362520

Dofinansowanie: 357082,2

Dofinansowanie UE: 308142

Nazwa beneficjenta: Gmina Biała

NIP beneficjenta: 7551912048

Kod pocztowy: 48-210

Miejscowość: Biała

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski / Powiat prudnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

upoważnienie do zawarcia umowy, mowa określonej grupy społecznej, zawiercie szpital, klub pracy czerwonak, kontrola banku z przeprowadzonego remontu, polsce, wzór pisma urzędowego, urządzenie do filtrowania nalewek, urząd marszałkowski województwa świętokrzyskiego, lublin kolorowa, łodzkie, nowe metro, powiatowy urząd pracy końskie, grabieniec 13 łódź, metro targówek mieszkaniowy, eu pl, niemieckie granice, koszty reprezentacji przykłady

yyyyy