WSPÓLNY ŚWIAT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-195/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 372543,47

Wydatki kwalifikowalne: 372543,47

Dofinansowanie: 325443,47

Dofinansowanie UE: 276626,95

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat”

NIP beneficjenta: 5372448567

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

szkoła specjalna krasnystaw, pawlica budownictwo drogowe, zaklęcie lub coś niezrozumiałego, dofinansowania dla młodych, rozporzadzenie covid 15 grudnia, list intencyjny wzór współpraca pdf, co to polityka, brak wyników w formie tekstowej, leroy merlin bonarka likwidacja, dotacje na zatrudnienie pracownika 2020, dopłaty do istniejącego lasu 2018, wielkopolska koronawirus, um pińczów

yyyyy