Wszechstronna Edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-072/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Łodygowice

Wartość ogółem: 449520

Wydatki kwalifikowalne: 449520

Dofinansowanie: 413558,4

Dofinansowanie UE: 382092

Nazwa beneficjenta: Gmina Łodygowice

NIP beneficjenta: 5532450019

Kod pocztowy: 34-325

Miejscowość: Łodygowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

jakbyśmy razem czy osobno, farby specjalistyczne, polska południowa ciekawe miejsca, fabryka życia dąbrowa górnicza, zamknięcie województwa pomorskiego, spraw, autobusy elektryczne w polsce, określenie stanu technicznego samochodu krzyżówka, fundacja rozwoju systemu edukacji, urząd miasta chorzów oferty pracy, metro zachód, dofinansowanie na rozwój firmy 2020, centrum polityka, chodel lubelskie, wybor zarobku eu, wspolnota mieszkaniowa prawa, klawiatura wyswietlana

yyyyy