Wszechstronne wsparcie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-261/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 60742,2

Wydatki kwalifikowalne: 60742,2

Dofinansowanie: 60742,2

Dofinansowanie UE: 51630,87

Nazwa beneficjenta: Zgromadzenie Sług Jezusa

NIP beneficjenta: 5252245784

Kod pocztowy: 00-331

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

lasy państwoe, 136 dni po 7 lipca, starachowice, związek zawodowy pracowników wymiaru sprawiedliwości, urząd pracy kętrzyn, praca tykocin, w. pl, sm-102 substancja, dom giebułtów, czy faktura korygująca musi być podpisana, wtz katowice, przegladarka nfz, urzad pracy pyrzyce, pup kędzierzyn-koźle kontakt

yyyyy