Wszechstronny rozwój Jasia – szansą na sukces Jana

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-001/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Łubnice

Wartość ogółem: 214530,69

Wydatki kwalifikowalne: 214530,69

Dofinansowanie: 214530,69

Dofinansowanie UE: 182351,09

Nazwa beneficjenta: Gmina łubnice/ Publiczna szkoła Podstawowa w Wilkowej

NIP beneficjenta: 8661573004

Kod pocztowy: 28-232

Miejscowość: Wilkowa

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

załóż, podsumowanie/płatność, deklaracja gov, kopia w pomniejszeniu, bilans energetyczny ziemi, dofinansowanie do działalności gospodarczej 2022, marzena radziszewska, za głosem serca odc 108, wszystkie stworzenia małe i duże, uzupełnij zapis dzielenia sposobem pisemnym tak aby było wykonane poprawnie

yyyyy